Hiervoor verwijzen we naar Artikel 9 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden :

9. Herroepingsrecht en modaliteiten van de retour

Als één van de op de website gekochte producten niet voldoet voor de koper, beschikt die over een bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van de levering, om zijn aankoop te annuleren, zonder boete of opgave van reden, conform de geldende wetgeving. Tijdens deze bedenktijd moet de koper zijn wens om van zijn annuleringsrecht gebruik te maken doorgeven aan MoAc Global BV via het formulier "Formulier Herroepingsrecht MoAc Global BV" dat per e-mail naar  info@mouthacid.be dient te worden verzonden.

Na het doorgeven van zijn wens tot annuleren beschikt de koper over veertien (14) kalenderdagen om zijn producten aan MoAc Global BV, Stationsstraat 74A bus 05 1785 Merchtem, te bezorgen. Bij het niet tijdig terug bezorgen van de producten of een bewijs van verzending vervalt de annuleringsvraag.
De kosten voor het terugsturen van producten vallen ten laste van de koper. MoAc Global BV is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij de terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

Na ontvangst van de producten controleert MoAc Global BV de staat van de producten en zal de retourbetaling overmaken binnen de 14 dagen nadat MoAc Global BV uw retour heeft behandeld.

De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Enkel het werkelijk betaalde bedrag van het teruggestuurde product wordt terugbetaald samen met de leveringskost. De retourkost wordt betaald door de koper.

De koper kan geen gebruik maken van zijn herroepingssrecht indien de geleverde producten beschadigd of gedeeltelijk verbruikt werden na levering. De producten moeten naar het vermelde adres in een perfecte staat teruggestuurd worden die een herverkoop toelaat. Bij gebreke kunnen de producten niet teruggenomen worden.

Teruggestuurde bestellingen waarbij identificatie van de verzender onmogelijk blijkt (zonder bestelnummer, naam, voornaam, adres, gemeente, land, mailadres en telefoonnummer), worden niet aanvaard. Teruggestuurde producten die niet geaccepteerd worden voor terugbetaling worden bewaard op de zetel van MoAc Global. In het geval van misbruik van het herroepingssrecht behoudt MoAc Global BV zich het recht voor volgende bestellingen van dezelfde koper te weigeren.

 

Op weg naar de ideale
mondhygiëne

Wist u dat onze tanden dagelijks
gemiddeld 6 zuuraanvallen ondergaan?